คุณควรส่งลูกเรียนโรงเรียน ไทย อินเตอร์ หรือ เมืองนอก

คุณควรส่งลูกเรียนโรงเรียน ไทย อินเตอร์ หรือ เมืองนอก ประมาณช่วงปี 1970 มาสโลได้เพิ่มเติมทฤษฎีเดิมของเขา จากความต้องการ 5 ขั้น เป็น 8 ขั้น (อ่านความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้นของ มาสโล ได้ที่นี่) โดยมี 3 ขั้นที่เพิ่มมาคือ Cognitive needs และ Aesthetic needs และ Transcendence needs รวมแล้วจึงเป็นความต้องการแปดขั้นดังนี้ครับ ขั้นที่ 1 Physiological needs: ความต้องการทางกายภาพ เช่น อาหาร น้ำ ความอบอุ่น การพักผ่อน ขั้นที่ 2 Safety needs: ความต้องการเรื่องความปลอดภัย เช่น ปลอดภัยจากอันตราย จากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งข้อนี้หมายรวมถึง ความต้องการความมั่นคงจากการมีงาน มีเงิน ด้วย ขั้นที่ 3 Belongingness and love needs: ความต้องการได้รับความรัก…