ที่สุดของความต้องการนั้นอยู่ที่ไหน

ความเดิม ตอนที่ 1 การเข้าโรงเรียน กับ ลูกบอลหิมะ ตอนที่ 2 ชีวิตการศึกษา กับ Maslow’s Hierarchy of Needs ตอนที่ 3 คุณควรส่งลูกเรียนโรงเรียน ไทย อินเตอร์ หรือ เมืองนอก ตอนที่ 4 ศิลปะกับการตลาด และ ปรมาจารย์แห่งการขาย — เข้าสู่บทสุดท้ายของซีรีย์ชุด Maslow’s Hierarchy of Needs ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ห่างหายกันไปถึงสองเดือนเต็ม ผ่านช่วงวุ่นวายของธุรกิจเล็กๆที่ทำอยู่ และการไม่สบายแอดมิทเข้าโรงพยาบาล วันนี้ตั้งใจยังไงต้องปิดฉากซีรีย์ชุดนี้ให้ได้ครับ — แกนหลักของ 4 บทในซีรีย์นี้ อยู่ที่ทฤษฎีลำดับชั้นของความต้องการของมนุษย์ของ Maslow ที่ว่า ความต้องการของมนุษย์มี 8 ขั้น ขั้นที่ 1 Physiological needs: ความต้องการทางกายภาพ เช่น อาหาร น้ำ ความอบอุ่น การพักผ่อน ขั้นที่ 2 Safety…