เราจะเป็นอย่างที่เราคิดว่าเราจะเป็น

สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว เรื่อง Paradox of Thrift ที่ว่า พอเศรษฐกิจแย่ มัน make sense ที่เราจะต้องอดออม จะเห็นว่า Economic Regression leads to less spending, less investment, and more saving. ในที่นี้ Regression (ภาวะเศรษฐกิจถดถอย) เป็นเหตุ และ saving (การประหยัดอดออม) เป็นผลของมัน แต่สำหรับ บทความนี้ ผมจะบอกว่า แล้วถ้าเศรษฐกิจยังดีอยู่ แต่ประชาชน เริ่มเกิดความกลัวว่ามันจะแย่ล่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้น คือผมจะบอกว่า เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ “We are what we see” หรือ “เราจะเป็นอย่างที่เราคิดว่าเราจะเป็น” ถ้าประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจจะแย่ แน่นอน เค้าจะเริ่มประหยัดอดออม และ แน่นอนเช่นกัน มันนำไปสู่การที่เศรษฐกิจจะแย่ลงจริงๆในที่สุด ที่พูดมาคือเรื่องเชิงเศรษฐศาสตร์ครับ มันเป็นกลไกของมัน แต่ผมจะบอกว่า…