Fake it till you make it

สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว We are what we see ที่พูดเรื่อง self-fulfilling prophecy ที่ว่า คำทำนายมีผลทำให้คำทำนายนั้นเป็นจริง (ถ้าติดตามกันมาเรื่อยๆ จะรู้ว่า ผม “สืบเนื่อง” มาสองทีละ)   คราวนี้ผมจะชวนมาดูกันว่า เราจะใช้แนวคิดทางจิตวิทยานี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้นผมขอ อธิบายด้วยภาพนี้ครับ Source and credit: https://www.psychologytoday.com/blog/psychology-writers/201210/using-self-fulfilling-prophecies-your-advantage ใครที่ดูภาพแล้วเข้าใจเลย ก็ไม่ต้องอ่านต่อก็ได้ครับ #พบกันใหม่ บทความถัดไปเลยครับ #สำหรับวันนี้ ราตรีสวัสดิ์ แต่ถ้าอยากได้คำอธิบาย ตามมาเลยครับ ตามภาพจะเห็นว่ามันเป็น วงจรครับ แต่มันจะเป็น วงจรมงคล หรือ วงจรอุบาทว์ นั้น เราเลือกได้ครับ ดูตามสมการแปลไทยด้านล่างเลยครับ ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเรา ส่งผลถึงการกระทำของเราต่อบุคคลอื่น ซึ่งการกระทำของเราต่อบุคคลอื่นนั้นจะส่งผลถึงความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อตัวเรา และความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อตัวเราจะถูกแสดงออกมาเป็นการกระทำที่เค้าทำกับเรา การกระทำที่บุคลอื่นทำกับเรานั้นจะตอกย้ำความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับตัวเรา และ ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเรา ก็จะส่งผลถึงการกระทำของเราต่อบุคคลอื่น (นี่ก็คือข้อ 1. นั่นเอง อย่างนี้เป็นลูป #วนไปๆ) ยกตัวอย่างเช่น เราคิดว่าเราเป็นคนสุภาพ –> เราจึงปฎิบัติต่อคนอื่นอย่างสุภาพ เราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างสุภาพ…