22. ฟังก์ชั่นของมนุษย์

อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า ฟังก์ชั่น(หน้าที่)ของสิ่งๆหนึ่งเกิดจาก “ความพิเศษของสิ่งๆนั้น” หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ เกิดจากอะไรก็ตามที่ทำให้เราจำแนกความต่างของสิ่งๆนั้นออกจากสิ่งๆอื่นได้ งงมั้ยครับ? พยายามแปลอย่างดีที่สุดแล้ว ถ้างง ลองอ่านภาษาอังกฤษต้นฉบับ “A thing’s function stems from what is special about it: what distinguishes it from other things” — ตัวอย่างนะครับ . . . มีด ความพิเศษของมีดก็คือความคม (“ความคมคือสิ่งที่จำแนก มีด ออกจากสิ่งอื่น ๆ”) งั้นฟังก์ชั่นของมีดคืออะไร ตามนิยามของอริสโตเติล ฟังก์ชั่นของสิ่งๆหนึ่งเกิดจากความพิเศษของสิ่งๆนั้น งั้นอะไรที่เกิดจากความคม สิ่งนั้นก็คือ การตัด สรุป ฟังก์ชั่นของ มีด คือ การตัด เอ้า งั้นเรามาลองดูตัวอย่างเพิ่มอีกหน่อย เพื่อดูว่า อริสโตเติล พูดถูกมั้ย Knives : sharpness…