23. คุณค่าของมนุษย์

คราวที่แล้ว ในบทความที่ 22 เราสรุปกันไปแล้วว่า ฟังก์ชั่นของมนุษย์อย่างเราๆคือ การทำอะไรๆอย่างมีเหตุผล นั่นคือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของเราครับ คราวนี้เรามาดูกันว่า virtue ของมนุษย์ คือ อะไร — ก่อนอื่น ต้องเข้าใจความหมายของคำนี้ก่อนครับ Virtue แปลเป็นไทยว่า คุณงามความดี ถ้าจะหา synonym (คำพ้องความหมาย) ขงอคำนี้ ก็คงเป็น คำว่า excellence กับคำว่า goodness พอพูดว่า goodness ฟังดูเข้าใจง่ายขึ้นเยอะครับ — คำถามของเราคราวนี้ก็คือ What’s the goodness (virtue) of human being? โอเคครับ เรามาดูการ analogy (การให้เหตุผลโดยอาศัยการเปรียเทียบ หรือ อุปมา) ของอริสโตเติลกัน The function of a knife is to cut. à…