27. d) งานอนาคต 4 ประเภท

“4 TYPES OF FUTURE JOBS” ในหนังสือ The Inevitable ผู้เขียน Kevin Kelly ได้อธิบายว่า การเข้ามาของแทนที่โดย AI และ Robot จะเริ่มจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบเครื่องจักร Automation อยู่แล้ว Robot จะทำหน้าที่แทนแรงงานในโรงงาน เหลือเพียงแรงงานบางส่วนที่ทำงานร่วมกับ Robot ในสมัยก่อนนั้น ระบบ Automation ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักร จะทำงานแยกบริเวณแรงงานมนุษย์ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย Baxter คือตัวอย่างของ Robot รุ่นใหม่ที่มี sensor รอบตัว มันจึง สามารถ รับรู้ถึงการมีอยู่ของมนุษย์ในบริเวณรอบๆตัวมัน Baxter จึงสามารถทำงานร่วมกับแรงงานมนุษย์ได้โดยไม่เกิดอันตราย ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ เราสามารถสอนมันได้ โดยทำท่าให้ดูเป็นตัวอย่าง และมันก็จะสามารถทำตามได้ ซึ่งนี่ต่างจากระบบ Automation สมัยก่อน ที่จำเป็นต้องมีวิศวกรและโปรแกรมเมอร์คอยสั่งงาน และที่สำคัญ คือ Baxter ราคาไม่ได้แพงเลย เมื่อเทียบกับระบบเครื่องจักรสมัยก่อน หลังจากเข้าแทนแรงงานในโรงงาน…