27. e) ให้หุ่นยนต์บอกเราว่า “เราเกิดมาเพื่ออะไร”

เหมือนที่เครื่องจักรแย่งงานในโรงงานไปจากเรา Robot และ AI จะแย่งงานข้อมูล งานความรู้ งานบริการ และอื่นๆอีกมากมายไปจากเรา เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า วนเป็นลูป ตามลำดับ แสดงให้เห็นได้ดังนี้ AI ไม่สามารถทำงานที่เราทำได้ AI ทำงานบางส่วนของเราได้ แต่ไม่ทั้งหมด AI ทำงานของเราได้ทั้งหมด แต่มันต้องการเราเวลาที่ระบบขัดข้อง AI ทำงานได้ไร้ที่ติในงานทั่วไป แต่มันยังต้องการให้เราสอนมัน ในงานใหม่ๆ โอเค เราคงต้องยกงานน่าเบื่อนี้ให้ AI ไป เพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่างานน่าเบื่อแบบนี้ไม่ใช่งานสำหรับมนุษย์ (เหมือนทีเรายกงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนักให้กับให้เครื่องจักรไป) ว้าว AI ทำงานเก่าของเราได้ดี ส่วนงานใหม่ของเราก็สนุกและมีความหมายกว่าตั้งเยอะ แถมได้เงินเยอะด้วย เฮ้อ เราช่างโชคดีที่ AI ไม่สามารถทำงานของเราได้ [วนกลับไปข้อ 1.] ในอดีต เมื่อเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานมนุษย์ มันทำให้เรากินอิ่ม นอนหลับ ได้มากขึ้น สบายขึ้น และมีเวลาว่างพอจะตั้งคำถามว่า “เราเกิดมาเพื่ออะไร” การปฎิวัติอุตสาหกรรม ทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมากมาย ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความหมาย ทำให้ผมพูดอย่างภูมิใจว่า ผมเป็นนักการตลาด ผมเป็นนักธุรกิจ…